Nederlanders ontdekken de eerste zichtbaarheden van de ontmanteling van onze verzorgingsstaat.

Op alle niveaus neemt ‘social currency’
(lees sociale waarde) de overhand. De omschakeling van een verzorgingsstaat naar een social currency staat heeft armleuningen nodig.  Burgers nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor elkaar en hun omgeving. De ontmanteling van onze zorgstaat is de primaire reden voor deze omschakeling.

Het grootste gevolg is dat de sociale betrokkenheid van burgers exponentieel zal moeten groeien.
Dit heeft grote gevolgen voor alle bedrijven welke horen tot de overheid, de semi-overheid en het maatschappelijk midden. Vitact kan u bijstaan in uw bedrijf, instelling of organisatie te begeleiden in de hervorming van een passief Nederland naar een participatief Nederland.